Confidențialitatea

Confidențialitatea este o parte foarte importantă a procesului psihoterapeutic și reprezintă temelia încrederii în cadrul relației terapeutice. În baza Codului Deontologic, a Contractului de Confidențialitate și a respectului pentru profesia de psiholog, clientului (pacientului) i se garantează confidențialitatea, dreptul la intimitate și secret personal – tot ceea ce se discută în Cabinet în procesul terapeutic se supune normelor deontologice.

Mai jos este prezentat un extras din Contractul de Confidențialitate.

Contract de confidențialitate și de furnizare a consilierii / psihoterapiei
(extras)

Art.1 – Atât psihoterapeutul cât și clientul (beneficiarul psihoterapiei) se angajează să păstreze confidențialitatea discuțiilor din timpul consilierii / psihoterapiei, ceea ce presupune:

a) Angajamentul de a nu discuta în afara cabinetului, fără consimțământul scris, aspecte ale terapiei care atentează la imaginea publică a părților.

b) Se respectă dreptul la viață privată și imagine publică.

c) Contractul de Confidențialitate rămâne în vigoare și după încheierea psihoterapiei.

Art. 8 – Prezentul contract de confidențialitate și de furnizare a consilierii / psihoterapiei se supune Regulamentului (UE) 2016/679 de aplicabilitate generală la nivelul Uniunii Europene și Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale.